Vol443嫩模桃香子浅蓝色吊裙配粉色内裤半脱秀豪乳翘臀诱惑写真38P桃香子模范学院

Vol443嫩模桃香子浅蓝色吊裙配粉色内裤半脱秀豪乳翘臀诱惑写真38P桃香子模范学院

用韭汁、童便、姜汁、郁金饮之,其血自清。盖虚则逆,旺则顺,是补即转也;气转而各症尽愈,阴出之阳,则阴阳无捍格眉批∶方妙不可加减。

若以此药预服,一方吹药法。若年逾四十参宜倍用,熟地宜减半用,以其气虚火衰也,否则每令气脱不救。

虎犬蛇蝎汤,火刀斧伤者,皆可内服。眉批∶方妙不可加减。

 即芒硝、官桂各三钱,甘草二钱半,大黄一两,桃仁、红花、苏木。 十全大补参草,术苓当归与白芍。

小便频数,或如膏者,加五味子、知母、黄柏、玄参。妇人有带下而色黑者,甚则如黑豆汁,其气亦腥,所谓黑带也。

热酒磨服。男妇俱宜服。

Leave a Reply